Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  X edycji Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się 26 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w  Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu.

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście Tarnobrzeg...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 19.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne   finansowane z rezerwy...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od dnia 20.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o  organizowanie prac interwencyjnych finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny,...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od dnia 24.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o  zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanych z rezerwy Ministra...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A w Mielcu – Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego realizuje Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Realizowany ze środków Funduszu Pracy okres realizacji programu: 07.06.2016 r. – 07.08.2016 r. Cel programu: Pomoc...

Program specjalny „Praca od zaraz" Realizowany w ramach 10% środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę