Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Program Rodzina 500 plus

Już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia,...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 21.07.2017.r. od godz. 9 25 został wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska...

Zapytanie ofertowe na usługę doprowadzenia do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż w zakładce Urząd - Zamówienia publiczne - zostało zamieszczone  „Zapytanie ofertowe na usługę doprowadzenia do...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywność zawodowa kobiet na Podkarpaciu" , na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0092/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego...

Projekt "Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.    W projekcie mogą wziąć udział osoby...

Projekt "Cyfrowy ekspert" - bezpłatne kursy komputerowe

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju" serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy ekspert". W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach. ...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę