Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że z dniem 16 maja 2017 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie środków na podjęcie działalności...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że z dniem 15 maja 2017 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Nabór wniosków o organizacje prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od dnia 20.04.2017 r. przyjmuje wnioski o organizowanie prac interwencyjnych finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A w Mielcu – Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego realizuje Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę