Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  X edycji Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się 26 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w  Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu.

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON

W związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy...

Trwa nabór wniosków na bony szkoleniowe i na zasiedlenie ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od dnia 03.02.2017 r. przyjmuje wnioski w ramach  Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Aktualny nabór wniosków na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  informuje, że nadal trwa nabór wniosków na studia podyplomowe ze środków Funduszu Pracy. Aktualny wzór wniosku o  finansowanie...

Wstrzymanie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że z dniem 14 marca 2017 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Biznes inicjator"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do  III Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR"   Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.03.2017r. – 10.04.2017r.   Projekt skierowany jest do osób...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Realizowany ze środków Funduszu Pracy okres realizacji programu: 07.06.2016 r. – 07.08.2016 r. Cel programu: Pomoc...

Program specjalny „Praca od zaraz" Realizowany w ramach 10% środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę