Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w TarnobrzeguUWAGA: 15 grudnia 2018 (sobota) dniem pracy w PUP, Wigilia dniem wolnym

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z pracami interwencyjnymi dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO WP

  Zapraszamy do współpracy Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych poprzedzonych 3 miesięcznym stażem   Powiatowy Urząd Pracy w...

Aktualnie prowadzone nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że  prowadzi nabór wniosków na: bony na zasiedlenie Aktualny formularz wniosku wraz z wymaganymi...

Ankieta badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu ocenę jakości usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Badanie jest anonimowe. Składa się z 5 pytań....

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt konkursowy:   „ Mogę i chcę pracować" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę