Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Ogłoszenie o naborze wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 20.10.2016 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze...

Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w...

Nabory wniosków finansowanych ze środków EFS na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od dnia 12 października 2016 r. nabór wniosków w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż....

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnobrzegu

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Realizowany ze środków Funduszu Pracy okres realizacji programu: 07.06.2016 r. – 07.08.2016 r. Cel programu: Pomoc...

Program specjalny „Praca od zaraz" Realizowany w ramach 10% środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka


Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę