Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku (od dnia 30 urodzin) ze środków EFS w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 19 listopada 2018 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o  przyznanie środków na podjęcie działalności...

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS RPO WP w ramach projektu „Mogę i chcę pracować” dla osoby z niepełnosprawnościami

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Mogę i chcę pracować" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że z dniem 19.11.2018 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób...

Zaproszenie na seminarium "Ty i Twoja firma na drodze do sukcesu"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu serdecznie zaprasza na seminarium dla przedsiębiorców „Ty i Twoja firma na drodze do sukcesu" organizowanego w ramach Partnerstwa...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej linki do tych materiałów: Nowelizacja przepisów w 2018 roku - Zatrudnianie cudzoziemców...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt konkursowy:   „ Mogę i chcę pracować" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę