Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wstrzymanie naboru wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że z dniem 23 stycznia 2017 r. zostanie wstrzymany nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia...

Barometr zawodów 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce: Rynek pracy/Statystyki i analizy urzędu/Opracowania i analizy zostały zamieszczone aktualne wyniki badania...

Podziękowania za udział w ankiecie

Szanowni Państwo, W związku z ankietą, przeprowadzoną w dniach 14.11.2016 r. – 13.12.2016 r., dotyczącą badania poziomu zadowolenia klientów, korzystających z usług...

Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2017 roku o...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Biznes Inicjator"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do  II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR" Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. – 02.02.2017 r.   Projekt skierowany jest do osób...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Realizowany ze środków Funduszu Pracy okres realizacji programu: 07.06.2016 r. – 07.08.2016 r. Cel programu: Pomoc...

Program specjalny „Praca od zaraz" Realizowany w ramach 10% środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę