Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


100 lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

Wydawanie informacji PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż aktualnie w siedzibie urzędu wydawane są Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy...

Nabór wniosków na finansowanie studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków na finansowanie studiów podyplomowych.   O wsparcie...

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków na szkolenia indywidualne. O wsparcie mogą się ubiegać...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt konkursowy:   „ Mogę i chcę pracować" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę