Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na IV kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Zakończenie naborów na staże i prace interwencyjne z EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, w związku z wyczerpaniem środków przewidzianych na niżej wymienione formy wsparcia w projekcie  „Aktywizacja osób młodych...

Spotkania informacyjne z WKU w Nisku

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza osoby zainteresowane powołaniem do różnych form służby wojskowej na spotkania informacyjne z przedstawicielem Wydziału...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt „ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt "Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA" - program wsparcia osób niepełnosprawnych w zdobyciu zatrudnienia

TEKA ABSOLWENTA "Technologia" "Efektywność" "Kompetencje" "Aktywizacja" Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych, którzy: są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego,...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)" współfinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę