Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 29 roku (od dnia 30 urodzin) ze środków EFS w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 26.06.2018r. zostanie wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu w ramach Projektu „Aktywizacja osób...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków pracodawców, posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Miasta Tarnobrzega lub...

Obowiązująca wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na III kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)" współfinansowany z Europejskiego...

PROGRAM SPECJALNY „Nowa Praca – Nowa Ja" Okres realizacji programu: wrzesień 2017 – maj 2018   Cel programu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę