Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Informacja dla pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że posiada jeszcze w dyspozycji środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym zostaje przesunięty...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację staży ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 02 grudnia 2016 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu  informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi Funduszu Pracy przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność"

„Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?" Firma IT Config Sp.z o.o. oraz Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska jako realizator projektu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym na terenie...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Realizowany ze środków Funduszu Pracy okres realizacji programu: 07.06.2016 r. – 07.08.2016 r. Cel programu: Pomoc...

Program specjalny „Praca od zaraz" Realizowany w ramach 10% środków Funduszu Pracy ustalonych zgodnie z art. 109 ust. 8, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl

Dyrektor: mgr Teresa Huńka


Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę