Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście Tarnobrzeg...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 29.08.2017r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Cyfrowy ekspert" - bezpłatne kursy komputerowe

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju" serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy ekspert".   W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych...

Projekt "Szansa na sukces"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś...

Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę