Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o pozyskanych środkach z  rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę