Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z powiatowymi urzędami pracy z terenu Województwa Podkarpackiego realizuje w partnerstwie projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób...

  Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (II)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus...

Projekt pilotażowy „Punkt w punkt"  realizowany  ze środków rezerwy Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o pozyskanych środkach z  rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę