Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

PROGRAM SPECJALNY „Czas na pracę" Okres realizacji programu: Wrzesień 2017 – lipiec 2018 Cel programu: Aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych...

PROGRAM SPECJALNY „Nowa Praca – Nowa Ja" Okres realizacji programu: Wrzesień 2017 – maj 2018 Cel programu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę