Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg (II)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus...

Projekt pilotażowy „Punkt w punkt"  realizowany  ze środków rezerwy Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę