Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że z dniem 18.09.2017 r. o godz. 9:47 został wstrzymany nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z Krajowego...

10 listopada 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu będzie nieczynny

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 10 listopada 2017 roku (piątek) Urząd będzie nieczynny.   Dzień wolny od pracy przysługuje pracownikom PUP w...

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków pracodawców, posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Miasta Tarnobrzega lub powiatu...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 16.10.2017 zostanie wstrzymany nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Nabór wniosków o finasowanie kosztów szkoleń ze środków Funduszu Pracy dla osób poszukujących pracy będących opiekunem osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 10.10.2017 r. ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne ze środków Funduszu Pracy dla...

VI edycja dni solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy dla osób poszukujących pracy będących opiekunem osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 09.10.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób poszukujących pracy będących opiekunem osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 05.10.2017r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście Tarnobrzeg...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że od dnia 29.08.2017r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych ze środków rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że kontynuuje nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków rezerw Ministra Rodziny,...

Nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu kontynuuje nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na IV kwartał 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu kontynuuje nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych finansowanych z rezerw Ministra Rodziny, Pracy...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że kontynuuje  nabór wniosków na szkolenia indywidualne ze środków rezerw Ministra Rodziny, Pracy i...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Program Rodzina 500 plus

Już od 1 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia,...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od dnia 12.06.2017r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył ...

Barometr zawodów 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce: Rynek pracy/Statystyki i analizy urzędu/Opracowania i analizy zostały zamieszczone aktualne wyniki badania...

Zatrudnianie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że obowiązuje nowy druk Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę