Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r .  o godz.  13:00 został wstrzymany nabór wniosków o  organizowanie  prac...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r . o godz  13:25  został wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście Tarnobrzeg...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r .  o godz  11:00  został wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r . o godz  08:30  został wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu...

Zakończenie wydawania Informacji PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż ostatnim dniem, w którym można odebrać w siedzibie urzędu Informacje o dochodach oraz  o pobranych zaliczkach na...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza na Targi Pracy i Edukacji 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  XI edycji Targów Pracy i Edukacji , które odbędą się 11 kwietnia 2018...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS POWER dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście...

Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2017 r.

Szanowni Państwo,   W związku z ankietą, przeprowadzoną w dniach 01.12.2017r. – 31.12.2017r., dotyczącą badania poziomu zadowolenia klientów, korzystających z usług...

Wpłaty w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone ustawą...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę