Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Przedłużenie naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu ocenę jakości usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu ocenę jakości usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Badanie jest anonimowe. Składa się...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście...

Trwa nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia od 20 listopada 2017 r.   ...

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na IV kwartał 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Zatrudnianie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że obowiązuje nowy druk Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę