Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Aktualności

Wydawanie informacji PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż aktualnie w siedzibie urzędu wydawane są Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy...

Nabór wniosków na finansowanie studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków na finansowanie studiów podyplomowych.   O wsparcie...

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 24 stycznia 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków na szkolenia indywidualne. O wsparcie mogą się ubiegać...

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z pracami interwencyjnymi dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO WP

Zapraszamy do współpracy Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych poprzedzonych 3 miesięcznym stażem   Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu...

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29 roku życia ze środków EFS RPO WP

Zapraszamy do współpracy Pracodawców zainteresowanych organizacją 3 miesięcznego stażu, a następnie uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z pracami interwencyjnymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mogę i chcę pracować”

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc przewidzianych w niniejszym naborze   w dniu 18.01.2019 r. o godz. 09:00 ...

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2019 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Obowiązująca wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika...

Wpłaty w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone ustawą...

Informacja o dodatkowym katalogu form pomocy w związku z realizacją programu „Za życiem”

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę