Pozostałe ogłoszenia - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Pozostałe ogłoszenia

Szkolenia dotyczące systemu SODiR organizowane przez Oddział Podkarpacki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych do udziału w szkoleniach z zakresu elektronicznego składania dokumentów w systemie SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji). Szkolenia adresowane są...

Pożyczka "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Mapka i niezbędne numery...

Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A w Mielcu – Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego realizuje Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc...

Projekt „Pożyczki na start”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Pożyczki na start" realizowany jest w okresie od 01.04.2013 do 30.09.2016 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz...

Handel ludźmi - przeczytaj zanim wyjedziesz!

Przeciwdziałanie i walka z procederem handlu ludźmi wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów, w tym podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi....

Kraina OZA - Platforma internetowa dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei zaprasza do zapoznania się z platformą internetową dla osób z autyzmem, której celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. www.KrainaOZA.pl - przeznaczona dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną. www.KrainaOZA.org ...

Przeczytaj, zanim wyjedziesz!

Zespól ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ramach realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 przygotował film informujący o problemie handlu ludźmi do pracy przymusowej, zawierający także podstawowe zasady...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę