Pozostałe ogłoszenia - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Pozostałe ogłoszenia

Projekt "Cyfrowy ekspert" - bezpłatne kursy komputerowe

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju" serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy ekspert".   W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach.   Uczestnikami projektu mogą być: osoby w  wieku 25 lat i więcej z wykształceniem...

Projekt "Szansa na sukces"

Ważne: przedłużenie I naboru rekrutacji do projektu "Szansa na sukces" - dokumenty przyjmowane są do: 30.10.2017 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m....

Szkolenia dotyczące systemu SODiR organizowane przez Oddział Podkarpacki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych do udziału w szkoleniach z zakresu elektronicznego składania dokumentów w systemie SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji). Szkolenia adresowane są...

Projekt "Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć osoby zapoznają się m....

Pożyczka "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"

Projekt "Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych"

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Mapka i niezbędne numery...

Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A w Mielcu – Lider Konsorcjum oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego realizuje Program rządowy „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc...

Projekt "Nowe Wyzwania - Nowa Szansa"

Projekt "Podkarpacka Akademia Językowa", bezpłatne kursy angielskiego i niemieckiego

WORD Szkoła Języków Obcych zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób bezrobotnych. Nie trzeba być osobą długotrwale bezrobotną. Wystarczy być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu. Kursy przeznaczone są dla osób, które spełniają następujące kryteria: 1.       Zamieszkują...

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Na prośbę Szkoły Językowej NEW ENGLISH SCHOOL w Rzeszowie, zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego kierowanego  do osób, które spełniają następujące kryteria: powyżej 25 roku życia, bez ukończonych studiów wyższych, bez zatrudnienia minimum 6 miesięcy, zamieszkujących powiat rzeszowski, dębicki,...

Projekt "Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność"

„Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?" Firma IT Config Sp.z o.o. oraz Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska jako realizator projektu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa podkarpackiego. Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u...

Projekt „Pożyczki na start”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Pożyczki na start" realizowany jest w okresie od 01.04.2013 do 30.09.2016 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz...

Handel ludźmi - przeczytaj zanim wyjedziesz!

Przeciwdziałanie i walka z procederem handlu ludźmi wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów, w tym podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi....

Kraina OZA - Platforma internetowa dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei zaprasza do zapoznania się z platformą internetową dla osób z autyzmem, której celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. www.KrainaOZA.pl - przeznaczona dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną. www.KrainaOZA.org ...

Przeczytaj, zanim wyjedziesz!

Zespól ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ramach realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015 przygotował film informujący o problemie handlu ludźmi do pracy przymusowej, zawierający także podstawowe zasady...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę