Pozostałe ogłoszenia - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Nagłówek

Pozostałe ogłoszenia

Projekt "Kierunek: nowe kwalifikacje!"

Projekt "Kierunek - praca"

Projekt "Młode kadry podkarpacia"

Projekt "Potencjał jest w nas"

Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej linki do tych materiałów: Nowelizacja przepisów w 2018 roku - Zatrudnianie cudzoziemców (1) Zezwolenia na pracę sezonową - Zatrudnianie cudzoziemców (2) Krok po kroku -...

Projekt „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Nabór do II edycji projektu  „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC"   Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „ Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC " realizowanego w ramach...

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Projekt „ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"  realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie...

Projekt "Technologia - Efektywność - Kompetencje - Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA" - program wsparcia osób niepełnosprawnych w zdobyciu zatrudnienia

TEKA ABSOLWENTA "Technologia" "Efektywność" "Kompetencje" "Aktywizacja" Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych, którzy: są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego posiadają orzeczenie o...

Szkolenia dotyczące systemu SODiR organizowane przez Oddział Podkarpacki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych do udziału w szkoleniach z zakresu elektronicznego składania dokumentów w systemie SODiR (system obsługi dofinansowań i refundacji). Szkolenia adresowane są...

Handel ludźmi - przeczytaj zanim wyjedziesz!

Przeciwdziałanie i walka z procederem handlu ludźmi wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów, w tym podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi....

Kraina OZA - Platforma internetowa dla osób z autyzmem

Fundacja Wspólnota Nadziei zaprasza do zapoznania się z platformą internetową dla osób z autyzmem, której celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. www.KrainaOZA.pl - przeznaczona dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną. www.KrainaOZA.org ...

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę