Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o pozyskanych środkach z  rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę