Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o pozyskanych środkach z  rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, iż pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę