Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


covid

Komunikat dotyczący obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu od 15 czerwca 2020 r.

 
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-COV-2 informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. zostaje przywrócona w ograniczonym zakresie bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wizyta w Urzędzie jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikiem i ustaleniu dokładnej daty i godziny wizyty.

Z tej formy kontaktu, z zachowaniem niżej wymienionych  zasad, mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie i tylko w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy telefonicznie, mailowo lub za pomocą internetowych formularzy.
 
Zasady osobistej wizyty w Urzędzie:
 • wizyta w Urzędzie odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego – obowiązkowe są maseczki oraz dezynfekowanie rąk środkiem do dezynfekcji,
 • do Urzędu mogą wchodzić wyłącznie osoby umówione uprzednio telefonicznie na wizytę,
 • w sytuacji przedłużenia się czasu obsługi wcześniej umówionego klienta, kolejna umówiona osoba będzie musiała poczekać na zewnątrz Urzędu.
 
Klientów urzędu prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.
 
Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Urzędu za pośrednictwem:
 
Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Od dnia 15 czerwca 2020 r. obowiązują następujące zasady: 
 1. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy nadal utrzymują kontakt z Urzędem drogą telefoniczną lub mailową. Osobiste stawiennictwo jest obowiązkowe na wezwanie Urzędu (telefoniczne, pisemne lub mailowe) w celu skierowania na ofertę pracy, potwierdzenia gotowości do pracy lub innym celu wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia (…).
 2. Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy powinny złożyć wniosek w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl lub wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu rejestracji telefonicznie pod nr 15 8230030 wew. 113 zarejestrować się osobiście w Urzędzie.
 
Pełna rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej. Nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Instrukcja elektronicznej rejestracji

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl
 
Uproszczony sposób elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który polega na wypełnieniu wniosku elektronicznego dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej) i przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.
 
 1. W pozostałych sprawach klientów prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu:
 • telefonicznie centrala 15 823 00 30 (numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się na stronie internetowej w zakładce Urząd/Dane kontaktowe/Wykaz telefonów)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej rzta@praca.gov.pl lub sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 3
  39-400 Tarnobrzeg
 • elektronicznie poprzez: Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (adres skrytki Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu na Platformie ePUAP: /PUP_TBG/SkrytkaESP)
 • portal praca.gov.pl
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt konkursowy:   „ Mogę i chcę pracować" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)" współfinansowany z Europejskiego...

Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę