Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wstrzymanie naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r .  o godz.  13:00 został wstrzymany nabór wniosków o  organizowanie  prac...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r . o godz  13:25  został wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim  i mieście Tarnobrzeg...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach środków RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r .  o godz  11:00  został wstrzymany nabór wniosków o  organizację stażu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Szkolenia dotyczące systemu SODiR organizowane przez Oddział Podkarpacki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych do udziału w szkoleniach z zakresu elektronicznego składania...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

PROGRAM SPECJALNY „Czas na pracę" Okres realizacji programu: wrzesień 2017 – lipiec 2018   Cel programu: Aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych...

PROGRAM SPECJALNY „Nowa Praca – Nowa Ja" Okres realizacji programu: wrzesień 2017 – maj 2018   Cel programu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę