Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Anulowanie naboru wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim...

Aktualnie prowadzone nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że  prowadzi nabór wniosków na: szkolenia indywidualne, studia podyplomowe, jednorazowe środki na...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 18-29 lat ze środków EFS PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej linki do tych materiałów: Nowelizacja przepisów w 2018 roku - Zatrudnianie cudzoziemców...

Projekt „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Nabór do II edycji projektu  „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC"   Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „ Innowacyjne...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Realizuje projekty dofinansowane z funduszy PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar G   Celem...

Aktualizacja:   20 sierpnia 2018 r.   Powiatowy  Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje projekt pozakonkursowy:    „Aktywizacja osób...

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowany w 2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (PUP w Tarnobrzegu) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)" współfinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80

fax. (15) 823 01 66

e-mail:
rzta@praca.gov.pl

sekretariat@puptarnobrzeg.idsl.pl

BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę