Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków EFS RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 12 grudnia 2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

Przedłużenie naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przedłuża nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu ocenę jakości usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu ocenę jakości usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Badanie jest anonimowe. Składa się...

Informacja o zamieszczeniu Wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na I kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Poradnictwo zawodowe/Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych -...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt "Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób dorosłych"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć...

Szkolenia dotyczące systemu SODiR organizowane przez Oddział Podkarpacki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych do udziału w szkoleniach z zakresu elektronicznego składania...

Projekt "Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób dorosłych"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które będą organizowane na terenie woj. podkarpackiego w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą nauczyć...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

PROGRAM SPECJALNY „Czas na pracę" Okres realizacji programu: wrzesień 2017 – lipiec 2018   Cel programu: Aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych...

PROGRAM SPECJALNY „Nowa Praca – Nowa Ja" Okres realizacji programu: wrzesień 2017 – maj 2018   Cel programu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego Funduszu...

Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" wspófinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490, REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30, (15) 823 63 93, (15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
BIP:
puptarnobrzeg.bip.gov.pl

Dyrektor: Teresa Huńka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek-piątek 07:30-15:30

Przyjmowanie klientów:
08:00-15:00, przerwa:  11:00-11:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę