Opracowania i analizy - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu


Wydawca treści

Diagnoza potrzeb szkoleniowych w Mieście Tarnobrzeg i powiecie tarnobrzeskim oraz plan szkoleń na rok 2018

Załączniki Aneks do planu szkoleń 2018 r.pdf Diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz plan szkoleń na 2018.pdf

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2017 roku

Załączniki Analiza skuteczności i efektywności za 2017.pdf

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 2017 r.

Załączniki Sprawozdanie z dzialalnosci Urzedu 2017 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 rok

Załączniki Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Tarnobrzeg za 2017 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim za 2017

Barometr zawodów 2017

Załączniki Barometr zawodów - powiat tarnobrzeski i m.Tarnobrzeg Raport podsumowujący badanie w woj.podkarpackim 2017.pdf Raport podsumowujący badanie w Polsce 2017.pdf ...

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - II półrocze 2017

Załączniki Informacja sygnalna m.Tarnobrzeg II półrocze 2017.pdf Informacja sygnalna p. tarnobrzeski II półrocze 2017.pdf

Potencjał Kadrowy Rynku Pracy

Załączniki Potencjał Kadrowy Rynku Pracy w powiecie M. Tarnobrzeg.pdf Potencjał Kadrowy Rynku Pracy w powiecie tarnobrzeskim.pdf

Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2017 r.

Załączniki Ankieta badania poziomu zadowolenia klienta 2017.pdf

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - I półrocze 2017

Załączniki Informacja sygnalna m. Tarnobrzeg I półrocze 2017 Informacja sygnalna p. tarnobrzeski I półrocze 2017

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 rok

Załączniki Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Tarnobrzeg za 2016 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim za 2016

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 2016 r.

Załączniki Sprawozdanie z działalności Urzędu 2016 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - II półrocze 2016

Załączniki Informacja sygnalna p. tarnobrzeski II półrocze 2016 Informacja sygnalna m.Tarnobrzeg II półrocze 2016

Barometr zawodów 2016

Załączniki Raport podsumowujący badania w wojewodztwie podkarpackim 2016.pdf Raport podsumowujący badania w Polsce 2016.pdf

Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2016 r.

Załączniki Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klienta 2016.pdf

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2015 roku

Załączniki Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Tarnobrzeg w 2015r Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim w 2015r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - I półrocze 2016

Załączniki Informacja sygnalna p.tarnobrzeski I polrocze 2016 Informacja sygnalna m.Tarnobrzeg I polrocze 2016

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Załączniki Analiza skuteczności i efektywności za 2015.pdf

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 2015 r.

Załączniki Sprawozdanie z działaności Urzędu 2015 r

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - II półrocze 2015

Załączniki Informacja sygnalna m Tarnobrzeg II polrocze 2015.pdf Informacja sygnalna p tarnobrzeski II polrocze 2015.pdf

Barometr zawodów

Ogólnopolska strona internetowa "Barometr zawodów" funkcjonuje pod adresem https://barometrzawodow.pl Załączniki Raport podsumowujacy badanie w wojewodztwie podkarpackim.pdf ...

Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2015 r.

Załączniki Wyniki ankiety badania poziomu zadowolenia klienta 2015.pdf

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - I półrocze 2015

Załączniki Informacja sygnalna m Tarnobrzeg I polrocze 2015.pdf Informacja sygnalna p tarnobrzeski I polrocze 2015.pdf

Sytuacja gospodarcza województwa podkarpackiego w II kwartale 2015 r. z elementami prognozy na III kwartał 2015

Załączniki Sytuacja gospodarcza woj podkarpackiego w IIkw2015.pdf

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu za 2014 r.

Załączniki Sprawozdanie z działaności Urzędu 2014 r

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Załączniki Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę